Релігія не мораль
Планета науки

Релігія не мораль

09.02.2010

Атеїсти не більше аморальні, ніж віруючі Вчені, відомі по всьому світу своєю схильністю до атеїзму, вирішили науковими методами підірвати останній оплот релігії – її постуліровану монополію на моральність.

«Не бог створив мораль», – свідчить стаття в Nature News.

Вчені вважають, що соціальні відносини між людьми, стабільна можливість знаходити спільну мову і співіснувати походять спочатку від розвитку моральних норм – думці, що склалася століттями, про хороше і погане, дозволене і заборонене. Релігія не є джерелом моралі, вона лише скористалася виробленими нормами і постулювала їх. Самі норми не є релігійно специфічними, вони виявляються в тій чи іншій мірі у свідомості будь-якої людини незалежно від віросповідання або відсутності оного.

На підтвердження своїх слів автори приводять дослідження психологів, що проводили так званий тест на відчуття моралі. Декілька тисяч чоловіків і жінок – репрезентативна вибірка людей різного віку, рівня освіти, соціальних страт і релігійних переконань – відповідали на питання про моральність або аморальність того або іншого вчинку. Їм пропонувалося за семибальною шкалою оцінити допустимість або неприпустимість дії.

Одержана статистика свідчить: атеїсти не більше аморальні, ніж віруючі. Релігія накладає відбиток на частину відповідей, проте це відноситься швидше до особливостей догм різних вірувань. У власне моральних і етичних питаннях кожна людина керується своїми власними міркуваннями, одержаними при вихованні від батьків або природженими, причому не можна сказати, що атеїсти виховані гірше, ніж релігійні люди.